Jongeren & vrijheidJongeren zijn dynamische mensen die zich ontwikkelen tot een integraal en uniek persoon. Dat veronderstelt een groei in persoonlijke vrijheid. Zelfs al hebben zij nog niet direct een ideaal voor ogen, toch willen zij vrijheid verwerven. Daartoe moeten jongeren de nodige ruimte en middelen krijgen. Dit staat echter nooit los van de maatschappij waarin zij staan. Dit omvat een dubbele uitdaging; enerzijds jongeren ondersteunen bij hun integratie in de maatschappij en anderzijds hen kritisch- opbouwend te leren zijn naar deze maatschappij toe.
Vrijheid die absoluut wordt, is de grootste onvrijheid. Verantwoordelijkheid zorgt voor het juiste evenwicht. Daarom dient men jongeren de ruimte te bieden om verantwoordelijkheid in te oefenen in zeer concrete situaties, aangepast aan hun leeftijd en de reeds verworven vaardigheden. Door verantwoordelijkheid op te nemen worden jongeren uitgedaagd om de maatschappelijke context vorm te geven en tegelijkertijd op te komen tegen onrechtvaardige systemen, armoede en verdrukking.Jongeren & verantwoordelijkheid 
Jongeren en verbondenheidJongeren staan niet alleen in het leven. Ze dienen de kans te krijgen om verbondenheid te ervaren, zodat zij op hun beurt verbondenheid leren integreren in hun bestaan. Deze verbondenheid mag niet beperkt blijven bij de eigen groep van leeftijdsgenoten, maar dient open getrokken te worden naar de ruimere maatschappij.
Heel wat jongeren zijn op zoek naar ‘zin’ in hun leven, naar wie zij kunnen zijn en wat zij kunnen betekenen voor de ruimere wereld waarin zij staan. Het is dan ook van fundamenteel belang jongeren te laten aanvoelen en te laten zoeken naar wat zij waardevol vinden in het leven, naar waar zij voor staan, hoe ze hun eigen leven zin kunnen geven. Het komt erop aan jongeren te bekwamen in het ontwikkelen van hun identiteit ten aanzien van sleutelproblemen van het leven en samenleven.

We kiezen er voor om deze vier waarden via een speelse, creatieve en ervaringsgerichte aanpak gestalte te geven.Jongeren en zingeving