• 0487/396953
  • speelplein_demirkens@hotmail.com

PRIVACY VERKLARING

Privacyverklaring SPEELPLEIN DE MIRKENS vzw

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website of diensten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Speelplein DE MIRKENS VZW. U dient zich ervan bewust te zijn dat Speelplein DE MIRKENS VZW niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Speelplein DE MIRKENS VZW respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Speelplein DE MIRKENS VZW kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Speelplein DE MIRKENS VZW, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website, via mail of op papier aan Speelplein DE MIRKENS VZW verstrekt.

Speelplein DE MIRKENS VZW kan de volgende persoonsgegevens verwerken, dit in functie van de activiteit waarvoor u zich of u uw zoon/dochter  inschreef via het inschrijvingssysteem:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer of gsm nummer

– Telefoonnummer of gsm nummer van uw vader of moeder

– Telefoonnummer in noodgevallen

– Uw e-mailadres

– Uw geboortedatum

– Uw medische gegevens via een medische fiche 

WAAROM SPEELPLEIN DE MIRKENS VZW GEGEVENS NODIG HEEFT

Speelplein DE MIRKENS VZW gebruikt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het deelnemen aan een speelpleinactiviteit als deelnemer of als (hulp)animator, hoofdanimator, pleinleiding of vrijwilliger. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Uw verstrekte gegevens worden niet gebruikt om andere informatie of nieuwsbrieven toe te zenden over Speelplein DE MIRKENS VZW, tenzij u daar de toelating voor heeft gegeven. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Speelplein DE MIRKENS VZW of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

COMMUNICATIE

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Speelplein DE MIRKENS VZW of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

HOE LANG SPEELPLEIN DE MIRKENS VZW GEGEVENS BEWAART

Speelplein DE MIRKENS VZW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan zeven jaar bewaard indien er geen nieuwe overeenkomst met u tot stand komt.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Speelplein DE MIRKENS VZW of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wat betreft medische fiches: deze worden enkel op papier bewaard voor de periode dat de activiteit duurt. Na afloop van de activiteit wordt deze fiche vernietigd. Deze fiche is enkel raadpleegbaar door de begeleiders van de betreffende activiteit.

DELEN MET ANDEREN

Speelplein DE MIRKENS VZW verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Speelplein DE MIRKENS VZW gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Via uw internetbrowser heeft u de mogelijkheid om cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contactformulier op deze website.

BEVEILIGEN

Speelplein DE MIRKENS VZW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Speelplein DE MIRKENS VZW maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Speelplein DE MIRKENS VZW verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met  Speelplein DE MIRKENS VZW op via ons contact formulier op deze website of via mail naar speelplein_demirkens@hotmail.com

www.demirkens.be is een website van Don Bosco Speelplein DE MIRKENS VZW.

Speelplein DE MIRKENS VZW is als volgt te bereiken

Adres: Herebaan-West 41, 5330 Houthalen-Helchteren (Vanaf 2 juli T.E.M 4  augustus 2018.
Ondernemingsnummer: 
Telefoon: 0487/396953
E-mailadres: speelplein_demirkens@hotmail.com

 

Deze website van Don Bosco Speelplein De Mirkens maakt gebruik van cookies om de website goed te doen functioneren. Centraal in ons cookiebeleid staat respect voor uw privacy. Lees dit gerust na via de link “Meer informatie” onderaan. Daar verneemt u welke cookies we gebruiken, voor welke doeleinden en bepaalt u welke cookies u aanvaardt. Meer informatie