• 0487/396953
 • speelplein_demirkens@hotmail.com

VERWACHTINGEN

De animatoren zorgen ervoor dat zij ten laatste om 13:00u op het plein zijn

WAT WORDT ER VERWACHT VAN DE ANIMATOREN TUSSEN 13:00U EN 17:30U ?

 • in aanwezigheid van kinderen wordt er niet gerookt en worden geen alcoholische dranken verbruikt
 • het vieruurtje wordt genuttigd bij de groep 
 • tijdens het plein zijn er in principe enkel de secretarissen en eventueel de pleinleiding aanwezig in het secretariaat.
 • animatoren nemen zoveel mogelijk actief deel aan de animatie en het spel
 • op het bord in het secretariaat wordt telkens genoteerd waar de groep zich bevindt zodat het voor de hoofdleiding mogelijk is om bij dringende zaken de kinderen te verwittigen
 • de animatoren voorzien voldoende afwisseling in hun animatiepakket
 • GSM gebruik is tijdens de plein uren verboden (13:00u-17:45u)
 • er worden GEEN foto’s of filmpjes van kinderen gemaakt voor persoonlijk gebruik op het internet

WAT WORDT ER VERWACHT VAN DE ANIMATOREN TUSSEN 17:30U EN 19:00U ?

 • zij zien er op toe dat hun lokaal of groepsruimte proper blijft
 • elke dag staan 2 animatoren in voor een veilige oversteek van de kinderen op de Herebaan-West
 • om 17:50u wordt er een snack aangeboden door het plein
 • na 18:00u volgen de spelvoorbereidingen, evaluaties, taken e.d.
 • na 19:00u volgen er activiteiten dit is niet verplicht

 

 • als je vroeger het plein moet verlaten en je taken niet kunt uitvoeren ben je dit verplicht te melden tegen de hoofd-animator van jou groep
 • je bent verplicht op tijd door te geven wanneer je komt en of niet kan komen aan de pleinleiding of hoofd-animator van jou groep

Deze website van Don Bosco Speelplein De Mirkens maakt gebruik van cookies om de website goed te doen functioneren. Centraal in ons cookiebeleid staat respect voor uw privacy. Lees dit gerust na via de link “Meer informatie” onderaan. Daar verneemt u welke cookies we gebruiken, voor welke doeleinden en bepaalt u welke cookies u aanvaardt. Meer informatie