• 0487/396953
 • speelplein_demirkens@hotmail.com

VERWACHTINGEN

De animatoren zorgen ervoor dat zij ten laatste om 13:00u op het plein zijn

WAT WORDT ER VERWACHT VAN DE ANIMATOREN TUSSEN 13:00U EN 17:30U ?

 • in aanwezigheid van kinderen wordt er niet gerookt en worden geen alcoholische dranken verbruikt
 • het vieruurtje wordt genuttigd bij de groep 
 • tijdens het plein zijn er in principe enkel de secretarissen en eventueel de pleinleiding aanwezig in het secretariaat.
 • animatoren nemen zoveel mogelijk actief deel aan de animatie en het spel
 • op het bord in het secretariaat wordt telkens genoteerd waar de groep zich bevindt zodat het voor de hoofdleiding mogelijk is om bij dringende zaken de kinderen te verwittigen
 • de animatoren voorzien voldoende afwisseling in hun animatiepakket
 • GSM gebruik is tijdens de plein uren verboden (13:00u-17:45u)
 • er worden GEEN foto’s of filmpjes van kinderen gemaakt voor persoonlijk gebruik op het internet

WAT WORDT ER VERWACHT VAN DE ANIMATOREN TUSSEN 17:30U EN 19:00U ?

 • zij zien er op toe dat hun lokaal of groepsruimte proper blijft
 • elke dag staan 2 animatoren in voor een veilige oversteek van de kinderen op de Herebaan-West
 • om 17:50u wordt er een snack aangeboden door het plein
 • na 18:00u volgen de spelvoorbereidingen, evaluaties, taken e.d.
 • na 19:00u volgen er activiteiten dit is niet verplicht

 

 • als je vroeger het plein moet verlaten en je taken niet kunt uitvoeren ben je dit verplicht te melden tegen de hoofd-animator van jou groep
 • je bent verplicht op tijd door te geven wanneer je komt en of niet kan komen aan de pleinleiding of hoofd-animator van jou groep